Breaking News

Akismet

Một plugin WordPress có chức năng lọc thư rác từ các comment
Akismet là một plugin cho WordPress, một người quản lý nội dung mã nguồn mở phổ biến. Bạn có thể sử dụng nó để lọc ra các thư rác và ý kiến không mong muốn khác trên blog của bạn.

Nó hoạt động như thế này: bất cứ khi nào một bình luận, trackback hoặc pingback được đăng tải trên trang web của bạn, nó gửi đến trang web Akismet, mà kiểm tra nó và gửi lại hoặc là một kết quả thuận lợi hay không thuận lợi.

su-dung-akismet

Với Akismet, bạn không cần phải giữ một danh sách đen của kẻ gửi thư rác nữa. Dịch vụ web này sẽ chăm sóc của tất cả mọi thứ.

Nếu bạn tình cờ nhận một dương tính giả, bạn luôn có thể liên lạc với Akismet để có được một kết quả khác nhau.

Để sử dụng Akismet, bạn cần một khóa API, mà bạn có thể nhận được trên trang đăng ký người dùng trên WordPress

About admin

Check Also

su-dung-wordpress-comment-notifier

WordPress Comment Notifier

Quản lý và kiểm duyệt bình luận trên blog WordPress của bạn từ máy tính …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *