Breaking News

Melody

Xuất bản và quản lý nội dung trên blog của bạn
Melody là một ứng dụng để quản lý và xuất bản nội dung trên blog của bạn. Nó dựa trên Movable Type, và nhờ vào một danh sách lớn các plugin và add-ons, bạn có thể sử dụng nó để tạo ra bất cứ điều gì từ một weblog đơn giản để một trang web công ty lớn.

su-dung-melody

Trước khi bạn bắt đầu sử dụng Melody, bạn cần một máy chủ web (Apache hoặc Microsoft IIS), Perl 5.8.8 hoặc cao hơn, và một trong hai MySQL 4.1 trở lên, PostgreSQL, SQLite hay.

Một khi bạn có tất cả mọi thứ bạn cần để chạy Melody, bạn có thể làm hầu hết mọi thứ bạn muốn, chẳng hạn như văn bản xuất bản, video, podcast, hoặc bất cứ điều gì khác trên blog của bạn.

Melody bao gồm một môi trường làm việc hoàn toàn tùy biến. Mặc dù nó có vẻ khó sử dụng trong đầu, tính linh hoạt và dễ sử dụng là cũng có giá trị nó trong thời gian dài.

About admin

Check Also

su-dung-akismet

Akismet

Một plugin WordPress có chức năng lọc thư rác từ các comment Akismet là một …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *