Breaking News
Home / Hệ Thống / Iperius Backup

Iperius Backup

Ứng dụng tạo và kiểm tra backup dữ liệu trên máy tính

Iperius Backup là một chương trình sao lưu cho Windows mà tạo ra hình ảnh hệ thống chứa bản sao của hệ thống Windows và các chương trình của nó, hoàn chỉnh với các cấu hình mà bạn có thời gian của sự sáng tạo.

su-dung-iperius-backup

Các tập tin sao lưu có thể được lưu trong một USB flash drive, CD, DVD hoặc ổ cứng. Hệ thống hình ảnh được lưu trong một định dạng định trước bao gồm các công cụ cần thiết để chạy Windows.

Iperius cũng có thể gửi email với các thông tin chi tiết về sao lưu của bạn, do đó, bạn có thể ở lại thông báo về kết quả của nó. Bạn thậm chí có thể thiết lập các điểm đến khác nhau và gửi điều kiện.

 

About admin

Check Also

su-dung-supereasy-1-click-backup

SuperEasy 1-Click Backup

Ứng dụng hỗ trợ bạn tránh mất bất kỳ tập tin quan trọng của bạn. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *