Breaking News
Home / Internet / NooBoss

NooBoss

Trình quản lý mạnh mẽ giành cho google chrome
NooBoss là một trình quản lý phần mở rộng cho Google Chrome cho phép bạn giữ một hồ sơ hoàn chỉnh của tất cả các tiện ích mở rộng của bạn, kích hoạt và vô hiệu hóa chúng một cách dễ dàng từ một giao diện đơn giản và thuận tiện. 

Một trong những tính năng thú vị nhất trong NooBoss là nó cho phép bạn cung cấp cho bạn Tiện ích mở rộng với những đánh tích cực hay tiêu cực, cho phép người dùng cộng đồng NooBoss để tạo ra một danh sách chặt chẽ của các phần mở rộng tốt nhất cho Chrome.

NooBOss là một quản lý tuyệt vời mở rộng cho Google Chrome mà không chỉ cho phép bạn kiểm soát tốt nhất của tất cả các tiện ích mở rộng của bạn, nhưng cũng cho phép bạn được khuyến cáo hoặc cảnh báo người dùng về Tiện ích mở rộng cụ thể khác.

About admin

Check Also

su-dung-noobox

NooBox

Tìm kiếm bất kỳ hình ảnh trực tuyến NooBox là một phần mở rộng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *