Breaking News

Recent Posts

Interactive Video Plugin cho WordPress

su-dung-interactive-video-plugin-for-wordpress

Thêm nội dung đa phương tiện trên bài viết WordPress của bạn Nếu vì bất cứ lý do bạn không muốn sử dụng các dịch vụ như YouTube hoặc Goear để lưu trữ video hoặc file âm thanh của bạn, Interactive Video Plugin là một bổ sung cho WordPress cho …

Read More »

WordPress Comment Notifier

su-dung-wordpress-comment-notifier

Quản lý và kiểm duyệt bình luận trên blog WordPress của bạn từ máy tính để bàn WordPress Comment Notifier là một ứng dụng Lite cho phép bạn quản lý các ý kiến của WordPress dựa blog của bạn ngay từ desktop của bạn. Khi bạn cài đặt nó, nó …

Read More »

Akismet

su-dung-akismet

Một plugin WordPress có chức năng lọc thư rác từ các comment Akismet là một plugin cho WordPress, một người quản lý nội dung mã nguồn mở phổ biến. Bạn có thể sử dụng nó để lọc ra các thư rác và ý kiến không mong muốn khác trên blog của …

Read More »