Breaking News

Recent Posts

AC3D

su-dung-ac3d

Công cụ thiết kế 3D tương thích với nhiều ứng dụng AC3D là một chương trình thiết kế 3D mà bạn sẽ có thể tạo ra mô hình của tất cả các loại của các đối tượng và được kết xuất ra bằng cách sử dụng OpenGL. Một trong những tính …

Read More »

Hướng dẫn để tắt Bluetooth và Wi-Fi trong iOS 11

tat-wifi-và-bluetooth-ios-11

Kể từ đầu tay của mình, cách trở lại trong iOS 7, Trung tâm kiểm soát có bao gồm thuận tiện Bluetooth và Wi-Fi bật tắt. Khai thác một, tắt các tính năng. Bấm vào một lần nữa, nó quay trở lại. Trong iOS 11, các tiện ích thuận tiện cùng có, …

Read More »

MeshMixer

su-dung-meshmixer

Tạo ra các đối tượng 3D mà không có quá nhiều rắc rối MeshMixer là một công cụ để tạo các đối tượng 3D mà mục đích duy nhất là cung cấp một ứng dụng với một giao diện đơn giản để cho bất kỳ người sử dụng có thể …

Read More »