Breaking News
Home / Phần mềm cơ bản / HP Recovery Manager

HP Recovery Manager

HP Recovery Manager là một ứng dụng quản lý phục hồi phần mềm miễn phí kèm theo phần mềm sao lưu và tạo sẵn bởi Hewlett Packard cho Windows.
Cung cấp các tiện ích sao lưu hệ thống cho chủ sở hữu máy tính xách tay HP:
HP Recovery Manager là một chương trình phần mềm cho Windows mà đi kèm với máy tính sử dụng của HP. Sử dụng HP Recovery Manager để cài đặt lại một số các trình điều khiển phần cứng và chương trình phần mềm mà ban đầu đi kèm với máy tính HP. Không phải tất cả các phần mềm có sẵn để được cài đặt lại.
HP Recovery Manager có thể được dễ dàng cài đặt và một khi nó khởi động và chạy, ứng dụng sẽ giúp bạn lấy lại dữ liệu và chăm sóc của các bản sao lưu trên máy tính xách tay HP của bạn.
HP Recovery Manager có thể bảo vệ khỏi mất mát dữ liệu và thực hiện các hoạt động sao lưu.
su-dung-HP Recovery Manager
Ảnh: internet
HP Recovery Manager các tính năng và điểm nổi bật:
Tạo đĩa phục hồi: Phần mềm sao lưu trong trường hợp lỗi phần cứng quan trọng
Sao lưu tập tin cá nhân và thư mục: giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn, một cách nhanh chóng
Ứng dụng mở hoặc khóa sao lưu các tập tin (chẳng hạn như các tập tin PST)
Sao lưu dữ liệu với các phân vùng ẩn trên đĩa cứng cục bộ của người dùng
Sao lưu dữ liệu vào một thứ hai ổ đĩa cứng, đĩa CD-R, DVD-R, ổ phương tiện truyền thông hoặc mạng (khuyến cáo)
Theo lịch trình sao lưu và khôi phục điểm ảnh: tự động bảo vệ hệ thống của bạn
Tạo điểm khôi phục hệ thống
Nắm bắt những thay đổi được thực hiện để hệ thống  ứng dụng, dữ liệu và thiết đặt của bạn.
Cung cấp khả năng quay trở lại vào một trạng thái tốt biết hoặc thu hồi tài liệu cá nhân / tập tin từ một lịch sử lâu dài
HP Recovery Manager được phát hành như là phần mềm miễn phí cho Windows (32-bit và 64-bit) hệ điều hành / nền tảng từ các phần mềm sao lưu mà không hạn chế. HP Recovery Manager 5.5.2202 Rev A là có sẵn cho tất cả phần mềm người dùng như là một tải về miễn phí (Freeware).

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *