Breaking News
Home / Tag Archives: Ứng dụng hệ thống

Tag Archives: Ứng dụng hệ thống

SuperEasy 1-Click Backup

su-dung-supereasy-1-click-backup

Ứng dụng hỗ trợ bạn tránh mất bất kỳ tập tin quan trọng của bạn. Ổ cứng của bạn có thể mất thông tin theo thời gian, để lại các tập tin bị hư hỏng hoặc bị xóa mà không hề nhận ra nó. Để tránh mất bất kỳ của tài …

Read More »

Iperius Backup

su-dung-iperius-backup

Ứng dụng tạo và kiểm tra backup dữ liệu trên máy tính Iperius Backup là một chương trình sao lưu cho Windows mà tạo ra hình ảnh hệ thống chứa bản sao của hệ thống Windows và các chương trình của nó, hoàn chỉnh với các cấu hình mà bạn …

Read More »

PowerISO

su-dung-poweriso

Phần mềm ghi đĩa hàng đầu hiện nay PowerISO là một phần mềm đầy đủ tính năng để ghi đĩa CD / DVD mà sẽ cho phép bạn thực hiện nhiều hành động ngoài một trong những chính. Nó hỗ trợ hầu hết các định dạng hình ảnh sử dụng …

Read More »

NVIDIA Display Control Panel

NVIDIA Display Control Panel là một ứng dụng phần mềm miễn phí kèm theo tinh chỉnh video và tạo sẵn bởi Nvidia cho Windows. Các gói phần mềm điều khiển tối ưu cho màn hình adapter NVIDIA: Bạn có thể sử dụng NVIDIA Control Panel để làm những điều tuyệt …

Read More »